Разработчик


Денис Исметов e студент в Технически университет - София, специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника". Част от клуба по Роботика на ТУ-София, както и преподавател в SoftUni.

В свободното си време се занимава с разработка на проекти, програмиране, самоусъвършенстване на придобитите знания и умения. Ментор в Робо Академия Шумен, светник "Хардуер & IoT" към фондация "Подобри".

Денис Исметов