ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ


ИНФОРМАЦИОННЕН ПОРТАЛ
Сканиране на QR код и визуализиране на данните от информационното табло.ЕДНОСТРАННО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Разполага с едностранно светодиодно осветление и датчик за движение и осветеност.ДВУСТРАННО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Разполага с двустранно светодиодно осветление и датчик за движение и осветеност.