ENERGY PATH BULGARIA

ENERGY PATH

„Energy Path“ е проект, който представлява пътека изградена от плочки, в които има вграден механизъм за генериране на електрическа енергия. Идеята е при преминаването на пешеходци по пътеката, да се генерира енергия, която да се използва за потребителки нужди.

Предимства :

  • Развиване на ВЕИ системи в България.
  • Ниска себестойност на електроенергията.
  • Спомага за използването на зелена енергия.
  • Модерна и зелена инфраструктура, опазваща околната среда.
  • Намаляване на зловредни емисии на планетата Земята.

Информационно табло

НАПРЕЖЕНИЕ ЗА ДЕНЯ

СТЪПКИ ЗА ДЕНЯ

ГЕНЕРИРАНА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦА

ГЕНЕРИРАНА СУМА ЗА МЕСЕЦА

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ на ENERGY PATH


КОНТАКТИ

Може да се свържете с нас директно чрез формуляра по-долу:

АДРЕС

ул. Цар Освободител № 23, Шумен, България

ТЕЛЕФОН

+359 89 373 2352

ИМЕЙЛ

energy-path@abv.bg

Успешно изпратихте съобщението. Благодарим Ви!