ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО

ДАННИ ОТ ПЪТЕКАТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

ГЕНЕРИРАНА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦА

СТЪПКИ ЗА ДЕНЯ

СТЪПКИ ЗА МЕСЕЦА

НАПРЕЖЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

НАПРЕЖЕНИЕ
ЗА ДЕНЯ

-

НАПРЕЖЕНИЕ ЗА МЕСЕЦА

МОЩНОСТ ЗА ДЕНЯ

МОЩНОСТ ЗА МЕСЕЦА

КИЛОВАТЧАС ЗА ДЕНЯ

КИЛОВАТЧАС ЗА МЕСЕЦА

ГЕНЕРИРАНА СУМА ЗА МЕСЕЦА